Speelparadijs Circus City, gevestigd aan Ceramstraat 7, 5013 BB te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.circuscity.nl

Ceramstraat 7 5013 BB Tilburg

013 5350300

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Speelparadijs Circus City verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Daarnaast slaan we beelden op gemaakt door ons camerabewakingssysteem. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Camerabeelden

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Speelparadijs Circus City verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het noteren van gegevens voor reserveringen van (kinder)feestjes.

- U te kunnen bellen of e-mailen n.a.v. een reserveringsaanvraag of contactverzoek, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Het beschermen van onze gasten, medewerkers en eigendommen d.m.v. cameratoezicht.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Speelparadijs Circus City bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal zes maanden vanaf de datum van uw reservering of contactverzoek voor het bewaren van uw naam, (email)adres en telefoonnummer. Camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard zoals voorgeschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Speelparadijs Circus City verstrekt gegevens uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor reclame- of promotiedoeleinden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Speelparadijs Circus City gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door het invullen van een nieuw reserveringsformulier, contactverzoek of door te mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. Speelparadijs Circus City zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek reageren. Speelparadijs Circus City wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Speelparadijs Circus City neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..