Wij steunen Stichting Tess! Jij ook? 

 

Elk jaar kiezen onze gasten via facebook welk goed doel we een jaar lang zullen steunen als bedrijf. Dit jaar is massaal op Stichting Tess gestemd en sinds 1 maart proberen wij daarom op verschillende manieren geld in te zamelen voor dit fantastische doel. Zo maken we reclame in ons speelparadijs, doneren we onze fooi en vragen we gasten om een bijdrage in de collectebussen bij onze kassa's. Daarnaast verkopen we al het hele jaar sokken voor €1,00 per paar aan gasten die geen sokken bij hebben. De volledige opbrengst van deze 'sokken actie' komt ten goede aan stichting Tess.

 

Stichting Tess-dag op 16 december 2018

Tijdens deze dag waren er allerlei leuke extraatjes, waarmee we een mooi bedrag hebben ingezameld voor de stichting. We willen alle vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage; door jullie is deze dag een groot succes geworden!

Ook bedanken we alle gulle gasten die hebben gedoneerd deze dag. U bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

 

Wat doet Stichting Tess? 

Stichting Tess is een statutair in Tilburg gevestigde stichting die sinds 2 augustus 2006 bestaat. Omdat er geen voorliggende voorzieningen zijn die de therapie vergoeden is de stichting opgericht. Voor de gelden die voor de therapie nodig zijn is de stichting aangewezen op particulieren, bedrijven, Rotary- en Lions clubs, collectes, loterijen, markten en braderieën en evenementen opgestart door ouders, bestuur of derden.

 

Stichting Tess stelt zich ten doel om voor kinderen met het syndroom van down, autisme of een andere al dan niet aangeboren verstandelijke en/of motorische beperking in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar interactieve dolfijnondersteunde therapie bij het Curaçao Dolphin Therapy & Research Center (CDTC) mogelijk te maken.

 

Deze therapie heeft bewezen een belangrijke aanvulling in de dagelijkse ontwikkeling van kinderen met beperkingen te zijn en voor een hogere kwaliteit van leven voor kind, ouders en hun omgeving te kunnen zorgen.

 

In het tiendaags programma is er niet alleen aandacht voor het therapiekind maar ook voor de ouders (workshops) en de broertjes en zusjes (educatief programma).

 

Op de wachtlijst staan is voor de ouders niet vrijblijvend. Door ouderparticipatie werken de ouders mee door zelf acties op te zetten of mee te helpen bij acties opgezet door andere wachtlijstouders, bestuur of derden om zo gelden binnen te halen voor alle kinderen op de wachtlijst. Stichting Tess werkt met een bestuur en vrijwilligers die geen van allen een vergoeding in geld en/of goederen ontvangen. Allen doen hun werk gratis.

 

Elke euro die de stichting ontvangt is zeer welkom want met elke euro komt de dolfijnondersteunde therapie van weer een volgend kind op de wachtlijst snel een stuk dichterbij.

Sinds haar oprichting heeft de stichting al meer dan 130 kinderen de therapie aan kunnen bieden.

Per 01-01-2018 heeft de stichting van het CBF (Centraal Bureau Fondswerving) het keurmerk Erkend Goed Doel gekregen waar de stichting zeer trots op is. Daarnaast heeft de stichting al vanaf het begin de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instantie) status van de Belastingdienst waardoor voor bedrijven en particulieren de donaties aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

 

Voor meer informatie zie:

www.stichtingtess.nl en/of Facebook Stichting Tess

 

 

Speelparadijs Circus City steunt stichting Janneke’s droom


Eind 2016 heeft Circus City onze gasten op facebook gevraagd om een goed doel  voor ons te kiezen, waar we een jaar lang al onze fooi aan zullen doneren. De stichting Janneke’s Droom kreeg de meeste stemmen en hierom hebben er een jaar lang collectebussen van deze stichting bij onze kassa’s gestaan.

Omdat onze droom is, dat ieder kind vrij kan spelen, bleef onze steun niet bij een gelddonatie.  We boden Janneke’s droom  daarom exclusief een dag onze speeltuin aan, zodat alle kinderen gelinkt aan de stichting een dagje onbezorgd konden spelen met alle aanpassingen die hier voor nodig zijn.

Op 28 december hebben we ook samen met de vrijwilligers van Janneke's Droom geld ingezameld voor de stichting. Naast schminken, spelletjes e.a. activiteiten heeft Circus City deze dag de helft van alle entree-gelden gedoneerd. Met grote trots mogen we meedelen dat we het mooie bedrag van €1100,- hebben opgehaald deze dag!!

We bedanken iedereen van harte die hieraan heeft meegewerkt!

Wil je meer weten over de stichting Janneke’s droom, klik dan hierCircus City steunt Quiet


Quiet Community is een marktplaats zonder geld, waar mensen met een zeer laag inkomen terecht kunnen.  Quiet Members hebben hier toegang tot producten en diensten die door particulieren en bedrijven gratis  aangeboden worden.
Omdat ook Quiet Members kunnen geven, werkt iedereen mee aan armoedeverzachting. Ze streven naar onderlinge ondersteuning, elkaar vertrouwen en iedereen voluit kansen geven.

Speelparadijs Circus City heeft het afgelopen jaar twee kinderfeestjes cadeau gegeven. Omdat dit goed is ontvangen willen we dit jaar meer doen. We nodigen daarom het komend jaar elke maandag en donderdag één gezin uit om gratis bij ons te komen spelen. 

Quiet Members, Welkom bij Speelparadijs Circus City!

 

 

KIKA-dag bij Circus City


In augustus 2016 werden wij benaderd door initiatiefnemer Rainier van Amelsvoort die zich al geruime tijd vol enthousiasme inzet voor KIKA. Hij doet volgend jaar voor de tweede keer mee aan “Run for KIKA marathon” door mee te lopen in de marathon van Chicago op 8 oktober 2017. Tijdens en voorafgaand aan dit grote evenement probeert Rainier, op allerlei originele manieren, een zo groot mogelijk bedrag in te zamelen om KIKA te steunen in haar en vroeg Speelparadijs Circus City om hem te helpen.
Circus City heeft daarom in het weekend van 12 en 13 november 2016 50%  van alle entree gelden aan KIKA geschonken. Ook hebben we dit weekend samen met Rainier wat extra activiteiten georganiseerd om dit bedrag te vergroten.

Met trots kunnen we meedelen dat we in totaal €1000,- voor KIKA hebben opgehaald! We bedanken iedereen die zich heeft ingezet om dit succes mogelijk te maken.

Wil je Rainier blijven volgen in zijn strijd tegen kinderkanker?  Of wil je meer weten over KIKA? 

Klik dan op de volgende link:
Voor meer informatie over KIKA klik hier
Voor meer informatie over initiatiefnemer Rainier en zijn deelname aan “Run for KIKA marathon” klik hier